Hoe delen wij kennis?

De Nieman Academie is er voor jou. De Nieman Academie coördineert alles rondom opleidingen, kennisontwikkeling en kennisdeling, zowel op technisch als op persoonlijk vlak. Je persoonlijke opleidingswensen leg je in goed overleg met je coach vast in je Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP).

Interne opleiding en expertsessies

Je volgt gedurende het gehele jaar expertsessies. Dit zijn bijeenkomsten waarin collega’s onderling kennis uitwisselen rondom een thema. Deze sessies worden veelal intern georganiseerd, maar soms ook bij een bedrijf of op een project.

Vaardigheidstrainingen en externe opleidingen

Voor de ontwikkeling van vaardigheden, organiseert de Nieman Academie zelf trainingen, bijvoorbeeld over klantbenadering en schrijfvaardigheid. Daarnaast krijg je bij Nieman de mogelijkheid om extern opleidingen te volgen die passen bij je eigen ontwikkeling, bijvoorbeeld een Post HBO.

Netwerken en vakkennis

We vinden het belangrijk dat jij je kennis en netwerk kan uitbreiden door deelname aan een vakinhoudelijk event. De Nieman Academie houdt een overzicht bij van alle symposia, congressen en kennisdagen en adviseert je graag over welk evenement interessant voor jouw ontwikkeling is.

Sinds 2014 ben ik werkzaam bij Nieman. Door middel van interne en externe cursussen heb ik mijzelf kunnen ontplooien binnen het vakgebied brandveiligheid. Door de maandelijkse expertise-sessies binnen Nieman worden ik en mij collega’s gemotiveerd en staat kennisdeling voorop.