Hoe delen wij kennis?

Het kennisniveau binnen Nieman is groot. Daar profiteren opdrachtgevers van en jij ook! Om jouw kennis te laten groeien of om jouw kennis juist te delen met collega’s, coördineert onze HRM afdeling alles rondom opleidingen, kennisontwikkeling en kennisdeling, zowel op technisch als op persoonlijk vlak. Je persoonlijke opleidingswensen leg je in goed overleg met je leidinggevende vast in je Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP).

Interne opleiding en expertsessies

Je volgt gedurende het gehele jaar expertsessies. Dit zijn bijeenkomsten waarin collega’s onderling kennis uitwisselen rondom een thema. Deze sessies worden veelal intern georganiseerd, maar soms ook bij een bedrijf of op een project.

Vaardigheidstrainingen en externe opleidingen

Voor de ontwikkeling van vaardigheden, organiseren we intern trainingen, bijvoorbeeld over klantbenadering en schrijfvaardigheid. Daarnaast krijg je bij Nieman de mogelijkheid om extern opleidingen te volgen die passen bij je eigen ontwikkeling, bijvoorbeeld een Post HBO.

Netwerken en vakkennis

We vinden het belangrijk dat jij je kennis en netwerk kan uitbreiden door deelname aan een vakinhoudelijk event. Daarom houden we een overzicht bij van alle symposia, congressen en kennisdagen en adviseert onze HRM-afdeling of je leidinggevende jou graag over welk evenement interessant voor jouw ontwikkeling is.

Sinds 2014 ben ik werkzaam bij Nieman. Door middel van interne en externe cursussen heb ik mijzelf kunnen ontplooien binnen het vakgebied brandveiligheid. Door de maandelijkse expertise-sessies binnen Nieman worden ik en mij collega’s gemotiveerd en staat kennisdeling voorop.
Nieman Specialist